Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Avrupa Gönüllü Hizmeti Birimi

Hibeler

HİBELER 

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ücretsiz bir programdır. Başvuran gençlerden hiçbir ücret alınmaz. Gencin yol, konaklama, yemek masrafları ve dil eğitimi Ulusal Ajanslar tarafından karşılandığı gibi kendisine belli bir miktar da cep harçlığı verilir.

SEYAHAT MASRAFI 

100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 180 AVRO 
500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 275 AVRO 
2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 360 AVRO 
3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 530 AVRO 
4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 820 AVRO 
8000 KM veya daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1100 AVRO

Katılımcı başına seyahat mesafesine bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanmalıdır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4

CEP HARÇLIĞI 

İlave kişisel maliyet için gönüllüye “cep harçlığı” 

2 aydan daha kısa süren ESC: gönüllü başına günlük : Aşağıdaki tabloda  A5.4 sutünuna bakınız

2 ila 12 ay arasında süren ESC: gönüllü başına aylık: Aşağıdaki tabloda  A5.5 sutünuna bakınız 

DİL DESTEĞİ 

Yalnızca 2 ila 12 ay süren faaliyetler için verilir. 

Dil desteği ihtiyacı olan katılımcı başına 150 AVRO'dur 

Şarta bağlı: Başvuru sahipleri, katılımcıların merkezi online hizmet tarafından sunulmayan dillere olan ihtiyaçları temelinde faaliyetin öğretim dili ile ilgili destek talep etmelidir. 

ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ 

Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ek maliyettir. 

Şarta bağlı: Özel ihtiyaç desteğinin karşılanmasına dair finansal destek talebi başvuru formunda gerekçelendirilmelidir. 

İSTİSNAİ MALİYET 

Vize ve vize ile bağlantılı maliyet, ikamet izinleri, aşı maliyeti Ön Hazırlık Ziyareti esnasında katılımcıların konaklaması ile bağlantılı maliyettir. İmkanı kısıtlı gençlerin katılımı halinde, güçlü rehberlik ve özel hazırlığa destek amaçlı maliyeti içerir. 

Şarta bağlı: İstisnai maliyetin karşılanmasına dair finansal destek talebi başvuru formunda gerekçelendirilmelidir.