Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Avrupa Gönüllü Hizmeti Birimi

Gençlik Değişimlerinde Vize İşlemleri

Herhangi bir projeye başvurduğunuzda size "vize'ye ihtiyacnız var mı?" soru ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumda eğer gideceğiniz proje kısa süreli ise (1-2 hafta gibi) "vize'ye ihtiyacım yok seçeneğini" seçebilirsiniz. Öğrencilerimiz ve personellerimiz 2006/21 sayılı,02.03.2006 taihli İçişleri Bakanlığının Genelgesine göre hizmet pasaportu alabilirler.

Eğer vizeniz varsa, yine "vize'ye ihtiyacım yok" seçeneğini seçebilirsiniz.

"Vize'ye ihtiyacım var" seçeneğini seçerseniz, umumi pasaport bilgilerinizi girmelisiniz. Ardından kabul alırsanız, davet mektubunuz ile ilgili konsolosluğa başvurmanız gerekmektedir.

ÖĞRENCİLER İÇİN HİZMET PASAPORTU İŞLEMLERİ 

(Akademik ve İdari personelin Personel Dairesi Başkanlığına başvurması gerekmektedir.

 2006/21 Sayılı, 02.03.2006 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre :

Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar ve ikili ilişkiler kapsamında yurtdışına eğitim ziyaretlerinde bulunacak öğrencileri de hizmet pasaportu alabilmelerine olanak tanımaktadır. Hizmet pasaportu ile öğrencilere vize kolaylığı sağlanmış olacaktır.

Pek çok ülke hizmet pasaportuna vize uygulamamaktadır ancak, yine de Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden hangi ülkelerin vize uygulayıp hangilerinin uygulamadığını kontrol etmeniz gerekmektedir.
http://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA HİZMET PASAPORTU SAĞLANIR

 • Bölümlerin resmi gezileri, etkinlikleri, projeleri
 • Konferans, kongre vb. uluslararası etkinliklere kayıtlı  katılım
 • Öğrenci topluluklarının, öğrenci gruplarının  uluslararası etkinlikleri 
 • Valilik, Belediye, STK gibi kurumların  uluslararası projelerinde katılımcı olmak 
 • Ulusal Ajans, AB, UNESCO, UNDP, BM  vb kurumların etkinliklerine katılım  

BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 1. Aşama: Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne Başvuru 

Aşağıdaki belgeleri Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne getiriniz. 

(Terzioğlu Yerleşkesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası, Zemin Kat - Telefon : 0286 218 00 18 / Dahili 4088)

 • Başvuru formu (İndirerek doldurunuz)   
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi (Son 1 hafta içinde alınmış olmalıdır.)
 • Adli Sicil Kaydı
 • Yurtdışındaki kuruluştan alınmış davetiye vb mektup
 • Görevlendirme talep yazısı. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yurtdışı görevlendirmelerinin Rektörlük tarafından yapılabilmesi için, ilgili birimin eğitim ve öğretim programlarının aksatılmayacağının bölüm başkanının uygun önerisi üzerine, Fakülte ya da Enstitü Yönetim Kurullarının kararının çıktısının elden teslim edilmesi, ayrıca kararın Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'ne iletilmiş olması da gerekmektedir.(Örnek için tıklayınız)

2. Aşama:  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne Başvuru 

 • Hizmet Pasaportu Talep Formu doldurulur.
 • Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır.
 • Form imzalandıktan sonra Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından öğrenciye haber verilir.
 • Formu Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nden teslim alan öğrenci aşağıdaki belgelerle birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurur, ancak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden randevu almak gerekmektedir. Mutlaka belgenizi alacağınız zamana uygun şekilde https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/anasayfa ‘dan randevu alınız. 
 • Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı
 • Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont. Pasaport defter bedeli olan tutarı https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/odeme sayfasında görüldüğü üzere Anlaşmalı Bankalara yatırabilirsiniz. Hizmet pasaportu /Gri pasaport cüzdan bedeli/harcı diye belirtmeniz yeterlidir. Dekontun mutlaka mühürlü ve ıslak imzalı olması gerekmektedir) 
 • Daha önce alınmış pasaportunuz varsa pasaportunuz 

      SÜRE 

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'ne  belgeleriniz hazır olduğunda başvurabilirsiniz,  gerekli dokümanınız hazırlanır.  
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne başvuruyu gidiş tarihinizden en fazla  15 gün önce başvurabilirsiniz.  Örneğin,  15 Şubat'ta gidecek  kişi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü 'ne 1 Şubat'ta başvurabilir.  Bu nedenle, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nden belgenizi almaya yurtdışına çıkmadan 15 gün önce geliniz. (Bu süre Hizmet pasaporta vize isteyen ülkelerde 25 gündür.)

DÖNÜŞTE YAPILACAK İŞLEMLER

 • Hizmet pasaportunuz yalnızca görev / etkinlik süresince geçerlidir.
 • Dönüşte hizmet pasaportunuzu en geç 15 gün içinde Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'ne teslim etmeniz gerekmektedir.  
 • Belirtilen süre için pasaportu geri getirmeyen öğrenciler bir daha bu hizmetten yararlanamazlar. 

       UMUMİ PASAPORT ÇIKARTMAK VEYA VERDİĞİNİZ UMUMİ PASAPORTUNUZU GERİ ALMAK İÇİN 

Hizmet pasaport çıkartmak için hali hazırda var olan umumi pasaportunuzu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne iade etmiş veya Hizmet pasaportunuzun süresi bitmeden umumi pasaport çıkarmak istiyorsanız:

 • Öncelikle Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne gelerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne götürülmek üzere bir belge almalısınız.
 • Belgede Hizmet pasaportunuzun üniversitemizde muhafaza edildiği belirtilmekte ve umumi pasaport işlemlerinin yapılması/ size geri verilmesi talep edilmektedir.
 • Resmi yazı olduğu için imza süresinin 2-3 günü bulabileceği unutulmamalıdır.

PASAPORTUNUZU GEÇERLİLİK SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR KULLANMAK İSTERSENİZ 

 • Başvuru işlemleri kısmında belirtilen başvuru belgelerini yeniden  hazırlayarak Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne getiriniz.
 • Dış İlişkiler tarafından Hizmet Pasaportu Formu ve pasaportun yeniden işleme alınması dilekçesi hazırlanır ve Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır.
 • Öğrenciye belgeler hazır olduğunda haber verilir.
 • Öğrenci gelerek belgelerini ve pasaportunu alarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne gider.

GEREKLİ ADRESLER: 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası, Zemin Kat
Terzioğlu Kampüsü 17020 Çanakkale
Tel: + 90.286.218 00 18 / Dahili 4088

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü

T.C Çanakkale Valiliği
Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, No:26
Hükümet Konağı Merkez / Çanakkale
Tel: + 90.286.217 19 99 -Santral