Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Avrupa Gönüllü Hizmeti Birimi